Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Komarek%' and vyhledat like '%Frantisek%'

06 – Asketika

Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský

Komárek František, 1931
31 májových promluv zejm o svátostech.

16 – Dějiny našeho národa

Paměti panství a farní osady Budenické

Komárek František, 1911