Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

O antisemitismu. Časové úvahy.

Morawski Marian Ignacy, Košnář Julius, 1896
Dle polského spisu P. Maryana Morawskiho S. J. (* 15. 8. 1845 Gräfenberg, † 6. 5. 1901 Krakow; nejvýznamnější polský novoscholastik) přeložil a na české poměry upravil Branislav Strejček (t. j. P. Julius Košnář).

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Poutnická místa a památné svatyně v Čechách

Košnář Julius, 1903

Z letopisů kostela a fary u sv. Haštala na Starém městě Pražském.

Košnář Julius, 1915

16 – Dějiny našeho národa

Z nedávných dob – různé obrázky a povídky

Košnář Julius, 1910
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 112.

Cestou-necestou. Povídky a črty.

Košnář Julius, 1924
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

Čtyřicet pohádek, báchorek a pověstí

Košnář Julius, 1928