Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Latinská mluvnice (I. Tvarosloví, II. Skladba)

Kořínek Josef, 1922
02010153: (název pokračuje:) kterou ku potřebě žáků zvláště nižších a středních tříd gymnasijních sepsal Josef Kořínek. Poslední vyd.: I. 1920, otisk 8. vyd. z r. 1916, II. 8. vyd. 1922. Poprvé vyšlo (I. a II. pohromadě) 1873. Připojujeme 5. vyd. (I. a II. také ještě pohromadě) z r. 1890.