Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Životy, skutky a utrpení Svatých a Světic Božích. Díl 1 až 5.

Karlík Hugo Jan, 1860
Díl 1, 1845 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 17. Díl 2, 1848 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 21. Díl 3, 1850, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 27. Díl 4, 1856, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 41. Díl 5, 1858, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 43. Pro velký rozsah uveřejňujeme ve 12 částech – po jednotlivých měsících v roce.
Otiskujeme jednotlivé měsíce a kromě toho pohromadě i souhrn toho, co je v knihách mimo tento církevní rok.