Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Spisové císaře Karla IV.

Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, Emler Josef, 1878
Na oslavu pětistyleté památky jeho sbor Matice české. Všechna svá čtyři díla psal Otec vlasti samozřejmě latinsky. Přikládáme latinský originál (s českým překladem a dvěma pohřebními řečmi – samosebou opět latinsky) Vita Caroli Quarti Imperatoris Život císaře Karla IV., Fontes rerum Bohemicarum. Tom III.2 Prameny dějin českých. Díl III.2, 1882. Pokud jde o Karlův první Korunovařní řád českého krále a královny, nepovažujeme z dobrých důvodů za šťastný překlad v publikaci Karel IV. Literární dílo, 2000; srov. též Sekyrková v oddělení Dějiny našeho národa.