Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Kalvoda Josef, prof. Ph. D. – život a kompletní bibliografie.

Cholínský Jan, 2002
Poznání života profesorova lze čerpat prakticky jen z knihy Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Cholínský Jan, 2002. Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění jen mála kapitol: Dětství a mládí, Poválečná léta, Do země zaslíbené. Doplňujeme velmi poučnou autorovou dvojdílnou studií: Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí – Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin I. a II. V prvním dílu píše Jan Cholínský o Kalvodově pohledu na svět a historii a shrnuje a cituje Kalvodovy poznatky o sovětizaci (zbolševizování) Československa. Ve druhém dílu srovnává a konfrontuje Kalvodovo dílo s pracemi českých historiků po Havlově převratu roku 1989.
Dr. Cholínský dokonce nedovolil ani zveřejnění Kalvodovy bibliografie.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Z bojů o zítřek. I. díl

Kalvoda Josef, 1995
Děkujeme za svolení ke zveřejnění.

Z bojů o zítřek. II. díl

Kalvoda Josef, 1996
Děkujeme za svolení ke zveřejnění.

Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje

Kalvoda Josef, 1998
Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.

Role Československa v sovětské strategii

Kalvoda Josef, 1999

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

  Studená válka 1946 – 1989: svoboda znamená odpovědnost

  Kalvoda Josef, 2001
  Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.

  16 – Dějiny našeho národa

  Genese Československa

  Kalvoda Josef, 1998
  Je škoda, že i tato fundamentální kniha je prakticky natrvalo (knižně by měla vyjít znovu na podzim 2018) internetově zablokována tzv. autorskými právy. Je to tak: za pravdivé poznání se musí dobře zaplatit, blbosti na nás zdarma prší ze vše stran. A nemá pak národ hloupnout?

  Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.