Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Oddělení je členěno takto:

1601: Historický místopis Zemí Koruny české█1602: Paměti (Slavata, Vavák, ...)█1603: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české█1604: Literatura pro odborné školy pro ženská povolání – úzce navazuje na etnografii█1605: Středověké právo a náš národ█1605XY: Říše římská čili Říše byzantská (X = 0 – 1)█1605XY: Svatá říše římská (X = 2 – 4)█1605XY: Země Koruny české (X = 5 – 9)█1606: Celkový dějepis Zemí Koruny české█1607: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české█1608: Kalvoda Josef, prof. Ph. D.█1609: Literatura v Zemích Koruny české█10: Praha█ Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.

1608: Kalvoda Josef, prof. Ph. D.

Poutník Josef Kalvoda

Cholínský Jan, 2002
(název pokračuje:) Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Nakladatelství Dílo, Kladno – kniha je tedy sice nová, ale pojednává o době již starší, jejíž důsledky všichni dost těžce neseme. Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění těchto kapitol: Dětství a mládí, Poválečná léta, Do země zaslíbené. Doplňujeme velmi poučnou autorovou dvojdílnou studií: Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí – Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin I. a II. V prvním dílu píše Jan Cholínský o Kalvodově pohledu na svět a historii a shrnuje a cituje Kalvodovy poznatky o sovětizaci (zbolševizování) Československa. Ve druhém dílu srovnává a konfrontuje Kalvodovo dílo s pracemi českých historiků po Havlově převratu roku 1989.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Role Československa v sovětské strategii

Kalvoda Josef, 1999

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

  Z bojů o zítřek. I. díl

  Kalvoda Josef, 1995
  Děkujeme za svolení ke zveřejnění.

  Z bojů o zítřek. II. díl

  Kalvoda Josef, 1996
  Děkujeme za svolení ke zveřejnění.

  Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje

  Kalvoda Josef, 1998
  Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.

  Genese Československa

  Kalvoda Josef, 1998

  Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

   Studená válka 1946 – 1989: svoboda znamená odpovědnost

   Kalvoda Josef, 2001
   Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.