Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Cesty ve znamení kříže; dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů

Kalista Zdeněk, 1947
3. vyd. (předtím vyšlo r. 1941 a 1942).

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Blahoslavená Zdislava

Kalista Zdeněk, 1941
Dominikánská edice Krystal, sv. 55. Staženo z internetu. Kniha pak vyšla jako podstatně dopl. vyd. s téměř dvojnásobným rozsahem ještě dvakrát, v r. 1969 a 1991, avšak tato vydání již volně přístupná nejsou.

18 – Archeologie a církevní umění

Z legend českého baroka

Kalista Zdeněk, 1934
Dominikánská edice Krystal, sv. 17. Knihu připravujeme.