Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Obrana základů víry katolické. Svazek 1. Část filosofická. Svazek 2. Díl 1. Část historická. O víře. Díl 2. O Církvi katolické.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1900
Doporučeno čtenářem V.

O atheismu čili bezbožectví

Kadeřávek Eugen Jan N., 1878

O původu tvorstva na základě zpráv biblických

Kadeřávek Eugen Jan N., 1897
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 4. Skeny i OCR od významného dárce. Pán Bůh odplať!

Může-li katolík věrným zůstati svému přesvědčení?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1902
Tiskem ve dvou částech, u nás spojeno.

04 – Filosofie

Krasověda a obecná aesthetika. Apologie filosofie křesťanské. Logika kritická čili noetika. Metafysika o přírodě.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1910
I když části této knihy zdaleka nepokrývají Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie, přece jen je tu pojednáno o více oborech, a proto publikaci zařazujeme do pododdělení 0401.

Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické. Díl 1 až 3.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1920

Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku

Kadeřávek Eugen Jan N., 1884

Logika formálná

Kadeřávek Eugen Jan N., 1887
Dědictví sv. Prokopa, sv. 27.

Je-li spor mezi vědou a vírou?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1914

O duši lidské o sobě uvažované

Kadeřávek Eugen Jan N., 1882

Psychologie

Kadeřávek Eugen Jan N., 1894
Dědictví sv. Prokopa, sv. 35. Obsahuje i spisek Matrika Dědictví sv. Prokopa. Od počátku (r. 1861.) až do října 1894. Dále obsahuje seznam Spisy nákladem Dědictví sv. Prokopa vydané. Podíl č. 1 za rok 1863 až Podíl č. XXXIV. za rok 1893.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Morálka filosofická. Část 1. a 2.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1906
Dědictví sv. Prokopa, sv. 45.

08 – Pedagogika a katechetika

Theologie na universitě: 1. Theologie katolická předmětem učení universitního. 2. Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1907
Dvě navazující brožury, první vyšla r. 1894.

10 – Pravo Katolické církve

Zákon přirozený základem zákonodárství lidského

Kadeřávek Eugen Jan N., 1896

11 – Sociologie a charita

Duchovní stav: 1. O stavu řeholním (De statu religioso). 2. O stavu kněžském.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1915
Druhý spisek vyšel r. 1916.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

García y Moreno y Morán de Buitrón Gabriel Gregorio Fernando José María

Kadeřávek Eugen Jan N., Kameš Vojtěch, Schikora Rudolf(?), 1933
Pod tímto záhlavím uvádíme tři spisy:
1. Gabriel Garcia Moreno, president republiky Ecuadorské, člen Kongregace Mariánské. Kadeřávek Eugen Jan N., 1901.
2. Garcia Moreno, mučedník katolické civilisace – životopisný obraz. Kameš Vojtěch, 1903 (nakreslil P. Vojtěch Kameš); Hlasy Katolického spolku tiskového roč. 34, č. 1.
3. Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933 – Životem 186 roč. 8 (1933), č. 18, viz pododděkení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Třistapadesát výborných kněží katolických

Kadeřávek Eugen Jan N., 1921

Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století

Kadeřávek Eugen Jan N., 1904