Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Dějiny filosofie

Kachník Josef, 1904
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 33. Vyšlo i dvakrát latinsky pod názvem Historia philosophiae, 1896, 1909 – editio altera, emendata ad aucta.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Lidské vášně a jich výchova; dle ethických zásad sv. Tomáše Akvinského

Kachník Josef, 1916
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 64.

Mravnost a krasouma

Kachník Josef, 1931
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 11.

08 – Pedagogika a katechetika

Časové otázky paedagogické

Kachník Josef, 1912
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 55.

11 – Sociologie a charita

Rolník-živitel. Črty hospodářsko-sociální

Kachník Josef, 1908

Naši řemeslníci, jejich život a sociální poměry.

Kachník Josef, 1912

18 – Archeologie a církevní umění

Výtvarné umění chrámové a hřbitovní

Kachník Josef, 1923
(název pokračuje:) črty ethicko-esthetické.