Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Osobní Bůh a náboženství

Jež Cyril, 1923

06 – Asketika

Následování Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kniha I. až IV.

Arnoudt Peter Joseph, 1914
Dle latinského originálu De imitatione Sacri Cordis Jesu libri quatuor a českého překladu P. Cyrila Františka Kaněry O. S. B. nově upraveno.

Božské Srdce Ježíšovo, pramen blaženosti

Jež Cyril, 1908
Osmero blahoslavenství. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 81.

13 – Hagiografie

Sv. František Xaverský, kněz Tovaryšstva Ježíšova, apoštol Indie a Japonska. Kniha 1. a 2.

Brou Alexandre, Rejzek Antonín Paduánský, 1920
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 92. Podle 2. vyd. francouzského spisu Saint Francois Xavier 1506 – 1548 P. Alexandra Broua S. J. (* 1862, † 1947) podává P. Antonín Rejzek S. J. (* 5. 11. 1844 Veselí u Mnichova Hradiště, † 6. 12. 1920 Praha) – jde o jeho poslední práci; při této příležitosti připojujeme jeho nekrolog z ČKD 1920, č. 9 + 10, str. 311n.

Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své

Rejzek Antonín Paduánský, 1889
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 56.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Tovaryšstvo Ježíšovo – několik kapitol z dějin církevních

Oliva Václav, 1910
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 83.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova

Tenora Jan, 1898
Nejpodrobnější životopis, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 66. Na pamětní desce stojí: "... po smrti jako světec vzývaný ... Pros za nás u Boha."