Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Jerabek%' and vyhledat like '%Karel%' and vyhledat like '%(nekdy%' and vyhledat like '%pseudonym%' and vyhledat like '%Lutislav%' and vyhledat like '%Karel)%'

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Život dítek Božích. Promluvy a úvahy o milosti posvěcující a pomáhající.

Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1928

08 – Pedagogika a katechetika

Eucharistie a mládež

Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1928
Dle autorů P. dr. Nicolussi Johann S. S. S. (?), P. Gatterer Michael S. J. (* 1862 n. 12. 11. 1888, † 6. 6. 1944) a j. napsal Karel Lutislav, vydalo Sdružení venkovské omladiny. Knihu připravujeme.