Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Vychovatelská rozhledna

Janovský František, 1914
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 87.

09 – Homiletika

Homiletické publikace P. Františka Janovského

Janovský František, 1895
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Beránek Boží, sedmero postních kázání, Janovský František, 1895. 2. Paraklytus. Kázaní na dobu svatodušní. Janovský František, 1897.

13 – Hagiografie

Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy.

Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896
Blahoslavený Jan Křtitel de la Salle a řád bratří křesťanských škol. Příspěvek k dějinám vychovatelství. Bedřich Justus Knecht. (V mateřský jazyk přeložil František Tater, 258 str.) Jan Vianney, farář Arský. Hrudička Alois. (Dle spisův očitých svědků, str. 268 – 372.) Tomáš Morus. Obrázek z dějin. Janovský František. (str. 378 – 405.) Adolf Kolpind, zakladatel a generální předseda Jednot katolických tovaryšů. Janovský František. (str. 410 – 496.) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 63.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Obrazy z dějin církevních

Janovský František, Müller Václav, 1910
Učebnice i čítanka pro ústavy učitelské a lycea.

Zpět k Římu! čili Za Matkou a pro Matku – obrazy ze života slavných konvertitův a rekovných sluhů Božích.

Janovský František, Weiss Josef, Pavelka Pavel, 1901
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 69.

Pod praporem pravdy – úvahy a obrazy ze života pravých velikánův.

Janovský František, 1903
Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 5.