Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Obrazy římských světců

Jørgensen Jens Johannes, Dohnal František, 1938
S povolením autora z dánštiny přeložil (sv. Petr, sv. Cecilie, Sv. Anežka, sv. Brigitta a sv. Filip Neri) a stať o autorovi napsal P. František Dohnal. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 105. Pán Bůh odplať milému čtenáři E. B. za OCR!