Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Otče náš maličkých

Hronek Josef, Neumannová, 1932
Vzácná dětská publikace (Souborný katalog ČR ji nezná) nádherně ilustrovaná.

Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886
Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886.
Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1).
Dále Chléb s nebe / Katechismus maličkých / Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.) – příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1938 až 1947 / čtyři vyd. 1940 až 1947 / 1932, 3. vyd.
Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915.
Dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884.
Dále Ježíškovi do náruče. Heiser Alois, Jeřábek Karel, 1937 (7. vyd.) – publikujeme 6. vyd.
A konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913.

08 – Pedagogika a katechetika

Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně.

Hronek Josef, 1947
Jde o 2. vyd.; 1. vyd. mělo název Do života. Učebnice katolického náboženství pro jednoroční učební kurs při školách měšťanských, 1940.

Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni.

Hronek Josef, 1937
Jediné vyd.

Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni.

Hronek Josef, 1937

Katechetika – duch a forma katolického vyučování náboženského

Hronek Josef, 1946
Knihovna Logos, sv. 3. Jediné vydání.

Na klíně mateřském. Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství.

Hronek Josef, 1946
Knihovna Logos, sv. 1 (vyšlo jen 11 svazků).

16 – Dějiny našeho národa

Sborník Historického kroužku – všechna čísla

Kovář Matěj, Stejskal František Xaver, Hronek Josef aj. red., 1893
V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech sedm sešitů a následných 35 kompletních ročníků Sborníku historického kroužku. Bylo by záhodno, pokud by se někdo ujal té práce a sestavil podrobnou bibliografii tohoto cenného komplexu.
Číslování: Sešit 1, 2 (1893) až sešit 7 (1898), ročník 1 (1900) až 35 (1934). Periodicita: 4 čísla ročně (1900 až 1930, 1933 a 1934), 6 čísel ročně (1931 a 1932).
Podnázev: Roč. 1 (1900) Časopis historický. Čtvrtletník. Od roč. 2 (1901) do roč. 6 (1905) Čtvrtletní časopis historický, od roč. 7 (1906) do roč. 25 (1924) Časopis historický. Jinak bez podnázvu.
Redaktor: Sešit 1 a 2 (1893) Zdráhal František V., od sešitu 3 po roč. 15 (1914) PhDr. Kovář Matěj, od roč. 16 (1915) Msgre. prof. ThDr. Stejskal František Xaver, od roč. 26 (1925) prof. ThDr. Hronek Josef, redaktorem roč. 31 (1930) č. 1 byl prof. Novák Antonín a č. 2 až 4 Žundálek František Hanuš. Roč. 32 (1931) Sborníku vedl Brousil Antonín a zbylé ročníky opět Žundálek František Hanuš.
Pozn.: Čtenář snadno nahlédne, že za války měl Sborník více prostředků, než za Masarykovy republiky.

17 – Liturgika

Katolická liturgika. Učebná kniha pro střední školy

Podlaha Antonín, 1911
Poprvé vyšla r. 1904, toto je 5., v podstatě nezměn. vyd.; 12., nezměněné vyd. vyšlo r. 1938. Pak vyšlo už jenom jednou, roku 1947, a to jako 13. vyd. (přeprac. P. Josef Hronek). Výklad věčné katolické liturgie, který je určen pro středoškoláky. Srozumitelné, názorné a praktické, středoškolák počátku 21. století, a to ani katolický, nemá o nové liturgii srovnatelné znalosti, nemá zájem je mít a nemá ani knihu, odkud by se takto poučil. O věčné liturgii neví nic.

Mše svatá pro mládež

Hronek Josef, 1947
30 obrazy provází Filip Schumacher. Naposledy vyšlo jako 3. vyd. r. 1947.