Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Listy Svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve. Část prvá. Listy od prvého do šedesátého čtvrtého dle pořadí časového.

Hieronymus, svatý, 1917
Vyšla jen tato první část.