Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


09 – Homiletika

Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn

Herzog František, 1897
(název pokračuje:) obraz hříchu a pravého pokání; sedmero postních řečí, jež pro katolický lid upravil autor. Vydání 2.