Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Enchiridion historiae ecclesiasticae universae. 1. Aetas prima seu christiana antiquitas annis 1 – 692. 2. Aetas altera seu medium aevum annis 692 – 1517. 3. Aetas tertia seu nova tempora annis 1517 – hodiernum diem.

Hendrick Albers Petrus, 1910
Vyšlo jen toto vyd.