Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Zivot (Život) ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbaura (Dvořáka) generálního vikáře a předního rozšiřovatele kongregace nejsvětějšího Vykupitele.

Haringer Michael, 1881
Sepsal Michal Haringer C. SS. R. (* 1817, † 1887), generální konsultor téže kongregace, konsultor sv. kongregace indexu a odpustků, člen akademie katol. náboženství v Římě. S povolením spisovatelovým z němčiny přeložil dle druhého rozmnoženého vydání Jan Dobrý (* 31. 3. 1849 Domažlice, † 3. 6. 1900 Domažlice), kněz diecése budějovické. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 49.