Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Hanus%' and vyhledat like '%Josef%'

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Úvod do srovnávací vědy náboženské

Hanuš Josef, 1920
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 70.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa

Hanuš Josef, Myslivec Václav, 1927
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Napsali Msgre. doc. ThDr. Hanuš Josef (* 6. 1. 1876 Ohnišťany u Nového Bydžova, † 20. 4. 1928 Praha) a V. Myslivec (konservativně katolický politik, odpůrce Šrámka).

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Český slovník bohovědný. Díl čtvrtý, F – Holbecke.

Podlaha Antonín, 1930
Skenováno v pěti částech: Část 1, F – Foullon; Část 2, Foulon – garanční zákon italský; Část 3, Garanhuns – Grimald; Část 4, Grimaldi – Heřman; Část 5, Heřmaň (následuje Hermanechius) – Holbecke. Jako zvl. otisk vyšlo např. Francie – náboženství – dějiny Církve katolické, Hanuš Josef, 1927.