Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Hakl%' and vyhledat like '%Bohumil%' and vyhledat like '%Frantisek,%' and vyhledat like '%Kozeluha%' and vyhledat like '%Frantisek%'

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Cesta do Říma a dále do Neapole a Pompeje. Pouť Slovanů do Říma ku dni ssv. našich apoštolů Cyrilla a Methoděje r. 1881.

Hakl Bohumil František, Koželuha František, 1881
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 48.