Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

V předvecer druheho dne. (Marxismus a krestanství.)

Ghelfand Simeon Simeonovič, 1950

Marxismus a křesťanský sociální reformismus. (K výročí papežských okružních listů "Rerum novarum" a "Quadragesimo anno".)

Ghelfand Simeon Simeonovič, 1946
Za OCR děkujeme čtenáři M., který píše: "Odstranění pozadí značně snížilo čitelnost." Proto ponecháváme i originál.

Dialektický materialismus. (Výklad a kritika marxistické nauky.)

Ghelfand Simeon Simeonovič, 1947