Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné

Fric Otakar, 1910
Dle předepsané osnovy. Směšná, ale vlastně tragická otázka: Jak by to dopadlo, kdyby tito prvňáčci přezkoušeli dnešní dospělé a vyspělé katolíky?