Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Život Ježíše Krista

Fouard Constant Henri, 1924
La vie de N.-S. Jésus-Christ přeložil P. Pecka Dominik OP. Knihu připravujeme.

Svatý Pavel a jeho apoštolské cesty.

Fouard Constant Henri, 1895

Prvopočátkové Církve. Svatý Petr a první léta křesťanství.

Fouard Constant Henri, 1896

Prvopočátkové Církve. Svatý Pavel, jeho poslední léta.

Fouard Constant Henri, 1899
Avisovaný díl Svatý Jan a závěr doby apoštolské (Saint Jean et la fin de l'age apostolique) už nestačil překladatel, P. Hulakovský Jan Evangelista, dokončit.