Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


07 – Pastýřské bohosloví

Pastorálka, Díl 3. Duchovní správa

Foltynovský Josef, 1936
Předchozí dva díly této Pastorálky jsou u nás kvůli věcné příslušnosti v jiných odděleních, a to Díl 1. Duchovní řečnictví hledejte v oddělení Homiletiky a Díl 2. Liturgika v oddělení Liturgiky. Všechny tři díly však tématicky náležejí k sobě – do Pastýřského bohosloví.

09 – Homiletika

Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938
Srov. charakteristiku u Dílu 3 v oddělení Pastýřského bohosloví.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Bl. Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení.

Tenora Jan, Foltynovský Josef, 1920
Ke třistaletému výročí jeho smrti. Několik vadných míst skenu příležitostně opravíme.

17 – Liturgika

Pastorálka, Díl 2. Liturgika

Foltynovský Josef, 1936
Srov. charakteristiku u Dílu 3 v oddělení Pastýřského bohosloví.