Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in Usum Seminarii Patavini Multo, quam antea, emendatior, atque auctior. Adjectae sunt Radices linguae Graecae.

Facciolatus Jacobus(?), 1756
02030304: Juxta editionem Patavinam. Pozn. k roku vydání a vydavateli: Roku 1773 Svatý otec zrušil Societas Jesu "navždy a neodvolatelně". Pozn. k místu vydání: Padova i Trnava patřily do Svaté říše římské, jejíž císař Josef II. v obdobném duchu rušil kláštery i semináře ponejvíce v letech 1785/6. Pozn. k autorovi: Jacobus Facciolatus (též Jacopo Facciolati) (1682 – 1769) není v tomto vydání uveden, je však uveden ve vydáních předešlých i následných tohoto díla.