Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Cesta k věčné spáse. Sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou. Sv. 1 až 3 – úplné vydání.

Eichler Karel, Pavelka Jakub, Musil František, 1915
Pořídil Karel Eichler za spolupůsobení hlavních spolupracovníků: Jakuba Pavelky jako básníka a Františka Musila jako hudebníka.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Díl I., Čásť I. a II.

Eichler Karel, 1888
S částí dějepisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 54) a popisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 55). Autor – slavný farář, kterého Veverská Bítýška uctívá i po půldruhém století (má tam svou ulici) – nám svým dílem dává možnost porovnat stav popisovaných objektů v době tehdejší, kdy katolíky byla naprostá většina národa, a dnešní, kdy nás katolíků je sice pomálu, ale zato jsme, podle moderního přesvědčování, proti těm dřívějším mnohem kvalitnější, ba kvalitní ... (Takové porovnání vyplave také u předchozího soupisu Košnářova, jakož i následujících přehledů Ekerta a Podlahy ...) Díl II. nevyšel.

16 – Dějiny našeho národa

Paměti panství Veverského

Eichler Karel, 1891

19 – Církevní zpěv a hudba

Pašije

Eichler Karel, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1908
1. Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. dle církevních nápěvů a dle zvyklostí brněnské diecese. Eichler Karel (upravil), 1908. 2. Pašije na Velký pátek podle evangelia sv. Jana, kap.18. a 19. dle nápěvu církevního a zvyklostí diecese brněnské upravil. Eichler Karel (upravil), 1908. Obojí převzato z Cesty k věčné spáse (zde 0603: Modlitby a rozjímání obecně). 3. Doplňujeme nehudebním materiálem Pašije na Velký pátek. Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1943.