Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Enchiridion theologiae dogmaticae generalis

Egger Franciscus, 1932
Poslední 6. vydání.

Enchiridion theologiae dogmaticae specialis

Egger Franciscus, 1928
Poslední 9. vydání.

04 – Filosofie

Propaedeutica philosophica-theologica

Egger Franciscus, 1912
Poslední, 7. vydání.