Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Príprava k prvému sv. prijímaniu. Príprava k sviatosti birmovania

Vogl Alois, Nepefny Benedikt, 1893
Poslovenčil Gregorovič Ferdinand a Bednár Pavel. Knižnice Katechetskej č. 5. Knihu jsme dostali jako dar, Pán Bůh odplať!

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Svatá Hora. Několik dějepisných obrázků z dějin Českých Lourd.

Dostál Alois, 1907
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 98.

16 – Dějiny našeho národa

Z města a ze vsi. Povídky.

Dostál Alois, 1890
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 77.

Z měst a městeček

Dostál Alois, 1913
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 126.

Vlna zkoušky

Dostál Alois, 1924
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

Na cestě k lepšímu. Povídka.

Dostál Alois, 1909
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 106.

Splněná závěť

Dostál Alois, 1933
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 177.

18 – Archeologie a církevní umění

Rozvětvená rodina

Dostál Alois, 1916
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 35.