Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Písmo svaté, vydání dle Vulgáty. Díl první. Díl druhý. Separát.

Doré Gustave, 1892
Vydal Jan Otto, přehlíželi kanovník P. Štulc Václav Svatopluk a P. ThDr. Lenz Antonín. První díl vyšel r. 1888, druhý 1892. Pan nakladatel vydal téhož roku i protestantskou bibli kralickou s týmiž ilustracemi. Vzhledem k tomu, že textů katolického Písma svatého (a to i dle Vulgáty) máme v oddělení 01 sdostatek, uveřejňujeme toliko ilustrace jakožto příklad knižního umění využitého v Církvi.