Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 67. Na francouzském podkladě upravil Jan Bělina (Jaroslav Dlouhý).

08 – Pedagogika a katechetika

Katechetické promluvy. I. Výklad Apoštolského vyznání víry

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1927

Katechetické promluvy. II. Výklad Desatera

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1928

Katechetické promluvy. III. Výklad sv. svátostí

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1929

11 – Sociologie a charita

Kdo jest otrokem?

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1903
Napsal Jan Bělina. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 3.

Spiritismus

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1906