Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Dacik%' and vyhledat like '%Reginald%' and vyhledat like '%Maria%'

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Věrouka pro laiky. 1. Bůh a jeho život. 2. Bůh ve svém díle. 3. Bůh v Ježíši Kristu. 4. Bůh v duši. 5. Bůh ve svátostech. 6. Bůh odplatitel.

Dacík Reginald Maria, 1941
1. Vyd. 1937 a 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 28. 2. Jediné vyd. 1938, Dominikánská edice Krystal, sv. 33. 3. Jediné vyd. 1939, Dominikánská edice Krystal, sv. 42. 4. Vyd. 1936, 1937, 1942 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 22. 5. Vyd. 1940 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 50. 6. Jediné vyd. 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 54.

Svatého Bernarda opata z Clairevaux Chvály panenské Matky

Bernardus Claraevallensis, svatý, Dacík Reginald Maria, 1938
Dominikánská edice Krystal, sv. 34. Sestává ze čtyř částí: 1. Chvály papenské Matky. Čtyři homilie na slova evangelia "Poslán byl anděl Gabriel" (Luk 1), P. L. 183, 55. 2. O dvanácti výsadách blahoslavené Panny Marie, P. L. 183, 429. 3. Maria, průtok milosti, P. L. 183, 437. 4. Nářek Panny Marie, P. L. 182, 1133, česky však podle delší recense vyd. r. 1609. Volně na internetu.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 68.

06 – Asketika

Prameny duchovního života – přehled theologie asketické a mystické

Dacík Reginald Maria, 1947
Dominikánská edice Krystal, sv. 88. Menší ze dvou skenů, které jsou na internetu; volně k disposici je i textový přepis.

Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika.

Dacík Reginald Maria, 1940
Dominikánská knižnice Krystal, sv. 48. Knihu připravujeme.

07 – Pastýřské bohosloví

Studentský apoštolát

Dacík Reginald Maria, 1945
Dominikánská edice Krystal, sv. 999.

13 – Hagiografie

Duše světců (sc. dominikánských)

Dacík Reginald Maria, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 57.