Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Svatého Th. Caecilia Cypriana, biskupa Karthaginského a Mučedlníka, Věk a Spisy vybrané.

Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1844
Jen toto vyd.