Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Coufal%' and vyhledat like '%Jan,%' and vyhledat like '%Pelikan%' and vyhledat like '%Xaver%' and vyhledat like '%Bedrich,%' and vyhledat like '%Zaba%' and vyhledat like '%Gustav%'

02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Slovník latinsko-český a česko-latinský ku potřebě školské. Slovník latinsko-český. Slovník česko-latinský

Coufal Jan, Pelikán Xaver Bedřich, Zába Gustav, 1906
02010201. Část latinsko-českou připravujeme.