Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Basilika Velehradská po obnově 1935 – 1938 v jasu obnovené krásy

Cinek František, 1939
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 106.

K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778 – 1870

Cinek František, 1934

Církev zbudovaná na frázích (1). Rozvrat církve československé (2)

Cinek František, 1923
Dva spisky preláta Jeho Svatosti Msgre. prof. ThDr. Františka Cinka.

K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 – 1925

Cinek František, 1926
Katolický pohled na schisma tzv. církve československé, na pravoslavné hnutí u nás a na českobratrský protestantismus. Bohatý přehled literatury, množství dnes neznámých faktů, jmenný rejstřík a dodatek - podvržená řeč Strossmayerova šířená tzv. církví československou.