Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Život Ježíše Krista, díl I. a II.

Cigoi Alois, 1911
S přivolením autora (P. Dr. Cigoi Alois O. S. B.) zčeštil knihu Das Leben Jesu, 1903, P. Teplý František (* 5. 2. 1867 Marčovice u Volyně, † 11. 6. 1945 Malenice).