Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Listy sv. Kateřiny Sienské

Caterina da Siena, svatá, 1930
Přeloženo z italského originálu. V jiném překladu vyšlo r. 1940, Dominikánská edice Krystal, sv. 47.

Svaté Kateřiny Sienské Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti. Dialogus brevis S. Catharinae Senensis, de acquirenda vera perfectione.

Caterina da Siena, svatá, 1938
Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Latinsky i česky. Prosíme o trpělivost.