Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Buttiglione%' and vyhledat like '%Rocco,%' and vyhledat like '%Carlson%' and vyhledat like '%Alan%' and vyhledat like '%C.%'

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Rok 2005: 1. Kádrování v EU. 2. Rodí se málo dětí?

Buttiglione Rocco, Carlson Alan C., 2005