Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Braun%' and vyhledat like '%Kaspar,%' and vyhledat like '%Schneider%' and vyhledat like '%Friedrich,%' and vyhledat like '%Holzl%' and vyhledat like '%Eduard%'

18 – Archeologie a církevní umění

Křesťansko-katoličtí obrazi (obrazy) k prospěšnému naučení a spasitedlnému (spasitelnému) vzdělání zvláště při cvičení katechiteckém (katechetickém).

Braun Kaspar, Schneider Friedrich, Hölzl Eduard, 1855