Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Církev. Studie apologeticko-dogmatická.

Braito Silvestr Maria Josef, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 80.

Podstata křesťanství. Živé synovství Boží.

Braito Silvestr Maria Josef, 1947
Knihovna Logos, sv. 8.

06 – Asketika

Výstup duše k Bohu – úvahy pro ty, kteří se snaží o život v Bohu, obzvláště pro řeholní sestry

Gross Joseph, 1940
Vydal P. Wendelin Meyer OFM (Stille Wege zu Gott – Gedanken zur Sammlung und Besinnung, vyšlo asi 8 vydání, naposledy r. 1956); "se svolením vydavatelovým přeložil Josef Tymel", úvod Vezmi a čti napsal P. Silvestr Maria Braito OP. Shodně vyšlo ještě r. 1941.

Co je to dominikán? Informační brožura o dominikánském řádu.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Ředitelem této edice byl právě P. Braito OP.

Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo

Braito Silvestr Maria Josef, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 62.

13 – Hagiografie

Vítězové

Braito Silvestr Maria Josef aj. red., 1948
"Vítězové. Naši Vítězové musejí více proniknouti. Dočítáte se v Hlubině, v čem záleží křesťanská dokonalost, o tom, že všichni jsou povoláni ke svatosti. Proto jsme založili sbírku Vítězů, abychom ukázali na nejstarších i na nejnovějších příkladech, že všechny stavy a všechny povahy mohou opravdu uskutečniti Krista a jeho učení v konkrétním životě. Proto uveřejňujeme především životy svatých neznámých, poslední doby. Všechny řády i kongregace tu mají příležitost ukázati světu svůj skrytý poklad, ukázati, jak jejich duch vedl skrze svatě zakladatele anebo svaté členy, jak vedl k naplněni Evangelia. Máme již řadu rukopisů v zásobě, takže již celý příští rok je vlastně obsazen. Prosíme proto všechny své čtenáře, aby se podle možností abonovali i na Vítěze anebo aspoň, aby upozornili na Vítěze ty, kterým je Hlubina poněkud vysoká. Zvláště veledůstojní páni mohli by nám zde svou propagací velmi prospěti. Vítězové jsou zaručeni, nejsou v krisi, ale je nám líto, že nejsou ještě více rozšířeni. Vydali jsme již 10 životů svatých. V tomto počtu může každý najiti svého svatého, svůj vzor. Braito" Vítězové. Na hlubinu 1935, č. 10, str. 644n.
0103: Rubín Moravy. Blahoslavený Jan Sarkander. Šumšal Josef (zavražděn Němci v Dachau), 1934.
0108: Svatý Dominik. Soukup Emilian František, 1934.
0305: Svatý Jan Křtitel de la Salle. Hroch Karel Boromejský, 1936.
0307: Bedřich Ozanam. Křesťan v bezpečné blízkosti Boha. Krejza Miloš, 1936.
0308: Svatý František Solano. Patron františkánských misií. Řezníček Josef, 1936.
0406: Sv. Magdalena Žofie Baratová. Zakladatelka řehole Nejsvětějšího Srdce Sacré Coeur. Vávrová Hedvika, 1937.
0506: Bl. Jan Lohel. Ondráček Vilém, 1938. Chybějí str 26n., opravu připravujeme; děkujeme za upozornění!
0508: Svatá Terezie od Ježíše. Štechová Marie, 1938.
0510: P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec. Benetka Bořivoj, 1938
0601: Marie Camachová. První mučednice katolické akce. Chlad Karel František, 1939.
0605: Sv. Albert Veliký, vědec a učitel církve. Čala Antonín František, 1939.
0609: Marie Wardová. Novosad Theofil Ignác, Čala Antonín František, 1939.
0610: Jan IV. z Dražic, biskup pražský. Sahula Jiří, 1939.
0702: Lo Pa Hong, muž katolické akce. Mirvald Karel, 1940.
0709: Josefina Chotková. Žena statečného ducha a křesťanského srdce. Lipanský Jetřich, 1940.
0801: Sv. Klement Hofbauer, apoštol Vídně (Wien). Novosad Theofil Ignác, Čala Antonín František, 1941.
0802: Eduard Brynych, biskup královéhradecký. Dubský Jiljí Ludvík, 1941.
0803: Sv. Vavřinec z Brindisi. Zakladatel česko-moravské provincie řádu kapucínského. Rabas Vavřinec, 1941.
0805: Inženýr Matthey. Chlad Karel František, 1941.
0807: Kardinál J. H. Newman. Weirich Marko, 1946.

Tajemná slova – zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské

Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938
Výběr (z) Revelationes. Dominikánská edice Krystal, sv. 32.

Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma

Braito Silvestr Maria Josef, 1937
Dominikánská edice Krystal, sv. 29.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Dominikánská edice Krystal – její kompletní bibliografie

Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Kompletní bibliografii dokončujeme, do r. 1948. V této edici vycházela i pojednání o jednotlivých světcích – tato sbírka Vítězové je zvlášť v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.

20 – Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

Na hlubinu – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie

Braito Silvestr Maria Josef, Nekvinda Libor, 1948
Podnázev 1. roč. (1926) je Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života, hned od r. 1927 Revue pro vnitřní život. Vydávání skončilo r. 1948. Před celek souborů zařazujeme publikaci Na hlubinu 1926 – 1948. Bibliografie revue pro duchovní život. Nekvinda Libor, 2000; autorovi děkujeme za souhlas se zveřejněním. Pozn.: 1. Pro badatele vč. tradičních katolíků, kteří hledají příčiny dnešní církevní situace, je studium této revue nezbytné. Veliké množství zdejších podnětů a praménků, které jsou proti předchozím dobám při zběžném pohledu decela nenápadné, později, jak šel čas, sílilo ve stále originálnější a stále mocnější proudy, až se vše slilo v jeden současný moderní veletok. 2. Ročníky s označením NaHlu- je vhodné přeskenovat; ten, kdo je skenoval, skeny vyhodil a jeho OCR není valné.