Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Příběhy Starého Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský.

Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1870
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 55.

Příběhy Nového Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský.

Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1873
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 58.