Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Latinsky v 1000 slovech pro samouky. 1. Pro začátečníky. 2. Pro pokročilé.

Bradáč Josef, 1939
02010157: PhDr. Josef Bradáč (* 13. 4. 1880 Kladno, † 14. 12. 1940 Praha).

19 – Církevní zpěv a hudba

Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domací pobožnost. Díl I., II.

Bradáč Vincenc(?), 1864
Díl I. 1863, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 48. Díl II. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 49. Je zde připojeno související dílo Hlas varhan 1 a 2 čili kniha obsahující harmonisované nápěvy duchovních zpěvů zahrnutých v kancionálu od Svatojánského Dědictví vydaném. Müller Josef, Bradáč Vincenc, Kolešovský Zikmund, 1864 (díl 1) a 1865 (díl 2), s díky za skenování a za zpřístupnění na internetu.