Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Ježíš Kristus – důkaz jeho božství

Bougaud Louis Èmile, 1898
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 10 (80 stran). Vyšla pak ještě dvě česká vydání: 1927 (72 stran) a 1947 (163 stran). Uveřejňujeme vyd. 2.

Církev

Bougaud Louis Èmile, 1923
Dle 7. vyd. franc. Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 1.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Zpověď a eucharistie

Bougaud Louis Èmile, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 56. Dle šestého vydání francouzského.

06 – Asketika

O bolesti

Bougaud Louis Èmile, 1903
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 30. Dle 4. vydání francouzského přeložil P. Ant. Melka. 2. vyd. 1916, 3. vyd. 1928, 4. vyd. 1947, 1. slov. vyd. 1946, 2. slov. vyd. 1949.