Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum.

Bonaventura de Balneoregio, svatý, 1949
Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Knihu připravujeme. Slov. Lucký Metod, 1949.

13 – Hagiografie

Svatý Antonín Paduánský. Legenda první čili Nejstarší život. Legenda prima. Vita antiquissima.

Urban Jan Evangelista, Bonaventura de Balneoregio, svatý, Kerval Léon de, 1931
Základní pramen pro všechny životopisy sv. Antonína z Padovy, latinsky (s poznámkami Bohu žel francouzskými; předběžná studie Le pain de saint Antoine, excellence et fruits de cette oeuvre – un mot de réponse à certaines attaques. Kerval Léon de, 1902, výsledná práce Sancti Antonii de Padua Vitae duae quarum altera hucusque inedita. Kerval Léon de, 1904) i česky. Za zásadní tip náleží poděkování milé čtenářce L.