Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Anicia Manlia Severina Boëthia O útěše filosofie knih patero.

Boëthius Anitius Manlius Torquatus Severinus, svatý, Hanoušek Felix, 1929
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 8. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil P. ThDr. Felix Hanoušek (* 21. 5. 1870 Mladá Boleslav, † 16. 8. 1943 Hřivice u Loun).