Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti oltářní

Blokša Jan Křtitel, 1898
P. Blokša Jan Křtitel (* 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm, † 30. 6. 1923 Olomouc) – přikládáme nekrolog Úmrtí, Jan Křtitel Blokša. Podlaha Antonín, ČKD 1923, č. 9, str. 495nn.

17 – Liturgika

Ministrant. Návod, jak má konati svoji vznesenou službu

Blokša Jan Křtitel, 1939
5. upravené vydání; je připojeno i 6. upravené a dále rozšířené vydání z r. 1948.