Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Zeměpis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného

Blanda František Xaver, 1895
Mělo jít o dvojsvazkové dílo Stručný přehled starožitností biblických – pomůcka k výkladům biblického dějepisu ve školách českých. Byl vydán jen tento Díl I. Díl II. byl připravován a měl jednat O poměrech společenských národa vyvoleného, jak uvádí recense tohoto Zeměpisu z ČKD 1895, č. 6, str. 367nn., kterou připojujeme. Mapy, s pomocí Páně, doplníme časem. Skeny knihy i OCR jsme s díky obdrželi darem.

08 – Pedagogika a katechetika

Pastorálka ve škole čili Vychovávání mládeže učením, bohoslužbou a kázní Svaté církve katolické

Blanda František Xaver, 1883