Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Birgitta%' and vyhledat like '%de%' and vyhledat like '%Suecia,%' and vyhledat like '%svata,%' and vyhledat like '%Braito%' and vyhledat like '%Silvestr%' and vyhledat like '%Maria%' and vyhledat like '%Josef%'

13 – Hagiografie

Tajemná slova – zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské

Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938
Výběr (z) Revelationes. Dominikánská edice Krystal, sv. 32.