Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických

Bilczewski Józef, svatý 2005, 1910
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 51. Z polského originálu podává ThDr. Tumpach Josef.

18 – Archeologie a církevní umění

Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky

Bilczewski Józef, svatý 2005, 1898
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 9. Z polského, autorem pro vydání české zvlášť upraveného a doplněného originálu podává ThDr. Tumpach Josef; doporučuje čtenář V.: "Vynikající apologetický materiál, jinak těžko dostupný."