Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838 – 1862)

Bernardo Silvestrelli Cesare Pietro Maria di Gesù, blahoslavený 1988, 1921
Volně přeložily Školské sestry O. S. F. na Královských Vinohradech. Jako autor je v knize uveden jen P. Bernard C. P. (Congregatio Passionis Iesu Christi, Kongregace utrpení Ježíše Krista, krátce passionisté), ovšem generálním představeným v létech 1878 až 1905, a poté, až do své smrti 1911, čestným doživotním gemerálem byl Otec Bernard Maria od Ježíše; italský originál (Vita virtù e glorificazione del b. Gabriele dell'Addolorata studente passionista) knihy byl napsán v době, kdy byl blahořečen Gabriele Possenti Francesco dell'Addolorata – Gabriel od Panny Marie Bolestné, t. j. okolo 31. 5. 1908 (svatořečen byl 13. 5. 1920, je patronem mládeže, studentů a bohoslovců).