Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Duch a hmota v theorii poznání

Beneš Jaroslav, 1946
Knihovna Studium, sv. 2 (3).

Rozumem ke zdroji pravdy. Filosofické úvahy.

Beneš Jaroslav, 1939

Psychoanalyse, Freudova Psychoanalyse a poměr křesťanské filosofie k ní.

Beneš Jaroslav, 1929
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 7.